ประ​ชาสัมพันธ์​การจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

📣ประ​ชาสัมพันธ์​การจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงเรียน​มัธย​มวัด​นายโรง​

โดยเครื่องแบบนักเรียนจำหน่ายบริเวณหน้า NR Cafe และอุปกรณ์​การเรียนจำหน่ายด้านใน NR Cafe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *