ประมุขสูงสุดของอมรปุรนิกาย ประเทศศรีลังกา เยือนโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *