ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ Integrated English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ Integrated English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563

โพสต์โดย Nairong News เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ Integrated English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2563

โพสต์โดย Nairong News เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *