ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ Integrated English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.112243077184209&type=3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.113502250391625&type=3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *