ประชาสัมพันธ์ แนวทางการยื่นขอรับจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพม.กท 1

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการยื่นขอรับจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพม.กท 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Download หรือที่ https://admission.sesao1.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *