ประชาสัมพันธ์ สถานที่จอดรถผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน NR OPEN HOUSE 2020 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ผู้ที่เข้าร่วมงาน NR OPEN HOUSE 2020 ในวันอาทิตย์​ที่​ 19 มกราคม​ 2563 สามารถจอดรถได้ที่ห้างสรรพสินค้า The Sense ,วัดบางบำหรุ และวัดนายโรง โดยทางโรงเรียนมัธยมวัด​นายโรง​มีบริการรถรับ-ส่งบริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้า The Sense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *