ประชาสัมพันธ์​การเข้า-ออกประตูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​

ด้วยฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน จะติดตั้งอุปกรณ์ระบบประตูเข้า-ออกอัตโนมัติโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง บริเวณด้านทางเข้าหลังป้อมยามประตู1(ประตูเล็ก)ดังนั้นขอให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ ​เข้า-ออกทางประตู1 (ประตูใหญ่​) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าการติดตั้งจะแล้วเสร็จ

***หมายเหตุ*** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *