ประชาสัมพันธ์การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) ปีการศึกษา​ 2565

📣ประชาสัมพันธ์การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) ปีการศึกษา​ 2565

🚩กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการมอบตัว ตาม url ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(กรอกเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565) bit.ly/nrnewstudent65m1

🚩กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการมอบตัว ตาม url ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(กรอกเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565) bit.ly/nrnewstudent65m4

📈แบบประเมินความพึงพอใจ “การรายงานตัวผ่านรูปแบบออนไลน์และมอบตัวนักเรียน​ชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ (IEP) ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 2-3 เมษายน 2565 => ​Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *