ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ดาวโหลดประกาศได้ที่ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *