ประกาศ​ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ จำนวน 3 ตำแหน่ง

📣 ประกาศ​ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่​ธุรการ

2. ช่างเทคนิค​ด้านเทคโนโลยี​

3. ช่างทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *