ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับสำรองชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 ห้อง​เรียนพิเศษ​ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2565 (ครั้งที่ 2)

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับสำรองชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 4 ห้อง​เรียนพิเศษ​ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2565 (ครั้งที่ 2)

🚩กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการมอบตัว ตาม url ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(กรอกเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565)
bit.ly/nrnewstudent65m4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *