ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์​เข้าเรีย​นชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​1และ​4 ห้องเรียน​พิเศษ​ EP/MEP และผู้ได้รับทุนการศึกษา​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2565​

🚩รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์​เข้าเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 1 ห้องเรียนพิเศษ​ English Program/Mini English Program ปีการศึกษา​ 2565

🚩รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์​เข้าเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ​ English Program/Mini English ปีการศึกษา​ 2565

🚩รายชื่อ​ผู้ได้รับทุนการศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2565 ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program

🗂เอกสารการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program / Mini English Program ปีการศึกษา 2565

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 – English Program (EP) มอบตัวเวลา 08.30 – 09.30 น. – Mini English Program (MEP) มอบตัวเวลา 09.30 – 11.00 น. 👉กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการมอบตัว ตาม url ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(กรอกเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565) bit.ly/nrnewstudent65m1

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 – English Program (EP) มอบตัวเวลา 11.00 – 12.30 น. – Mini English Program (MEP) มอบตัวเวลา 13.00 – 14.30 น. 👉ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(กรอกเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565) bit.ly/nrnewstudent65m4


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *