ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส และม้านั่งสแตนเลส จำนวน 100 ชุด พร้อม เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีซื้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส และม้านั่งสแตนเลส จำนวน 100 ชุด  พร้อม เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีซื้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ==> Download

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อได้ที่ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *