ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส และม้านั่งสแตนเลส จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะโรงอาหารสแตนเลส และม้านั่งสแตนเลส จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *