ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *