ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *