ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *