ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (IEP) ปีการศึกษา 2565

📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (IEP) ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *