ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *