ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *