ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าโรงพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าโรงพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด​ประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *