ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

จากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ให้ความสำคัญของการเฝ้าระวังและเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *