ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *