ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562 และตารางสอบ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *