ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน”ยุวทูต” ทุน “นักเรียนดีเด่น” รุ่นที่ 26 และทุนสมทบ รุ่นที่ 33(YES)และการสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นโครงการ UCE ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

จะมีการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561  จำนวน 2 โครงการดังนี้

1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (รอบเดินทาง ตุลาคม 2561 ) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นสนามสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

2. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนYES & AYC โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นสนามสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน”ยุวทูต” ทุน “นักเรียนดีเด่น” รุ่นที่ 26 และทุนสมทบ รุ่นที่ 33(YES&AYC)

ได้เว็บไซต์ http://www.yesthailand.info/tyes/stud_hsep.php?page=1

สิ่งที่ใช้ในการสอบ / หลักฐานในการสอบ
1. ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ
2. บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน

หมายเหตุ;
* ผู้เข้าสอบทุกท่านจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเดินทางถึงศูนย์สอบอย่างช้าไม่เกิน 8.30 น. *

** ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบตามสนามสอบที่จัดให้เท่านั้น **

*** มีข้อสงสัยหรือไม่พบรายชื่อ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@yesthailand.org หรือทาง LINE ID: @yesthailand โดยระบุชื่อ นามสกุลให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ***

****เวลาสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *