ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทั่วไป (ช่างเทคนิคด้านงานโสตทัศนศึกษา) ตำแหน่งช่างทั่วไป และพนักงานขับรถราชการ

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *