ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560

สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม.
วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560
กำหนดการสอบ
– นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น.
– เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น.

อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย
เลขที่ 1-23 ห้องสอบที่ 6 สอบห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *