ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและประเมินบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program) ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *