ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการ IEP ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน
โครงการ IEP (Integrated English Program)ปีการศึกษา 2561
**ขอให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนำเอกสารสำเนาคะแนนสอบ O-NET มาส่งที่ห้องวิชาการในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยค่ะ**

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

         

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *