ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EP/MEP

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EP  ปีการศึกษา 2561

                       

             

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน MEP  ปีการศึกษา 2561

                 

       

 

กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

โทร.02-424-1826 ต่อ 2120

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *