ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและภาคีเครือข่าย ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *