ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ลิ้งค์ ==> NR Admission 2018 
สถานที่รับสมัคร
วันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครที่ห้องพระ-นาง
วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครที่ห้อง NR Digital Knowledge Centre
ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561 Click

กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ, โครงการภาคภาษาอังกฤษ

โทร. 02-424-1826 ต่อ 2120, 3118

โทรสาร 02-433-6735

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *