📣รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (โครงการ Integrated English Program) ปีการศึกษา 2563

MATTHAYOM WATNAIRONG ADMISSION ONLINE 2020 INTEGRATED ENGLISH PROGRAM(IEP) FOR M.1 AND M.4 (สมัครสอบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563)

⏰– เปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น.

⏰– ปิดรับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ(โครงการ Integrated English Program) ปีการศึกษา​ 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม​ 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์

🚩สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ (โครงการ Integrated English Program) ปีการศึกษา 2563 ==>bit.ly/nradmission
🚩ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *