ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (24 มีนาคม 2562 หยุดทำการรับสมัคร) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ NR Digital Knowledge Center โดยรับสมัครแบบระบบออนไลน์ที่ลิ้งค์ ==> Click หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *