ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง สอนโครงการห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP) จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง สอนโครงการห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  • ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download
  • ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download
  • ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *