ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดงานจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดงานจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *