ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561   

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2561   

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *