นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และการแสดงบนเวที ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณกระรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *