นายโรงร่วมใจสู้ภัยโควิด “เราจะผ่านไปด้วยกัน”

“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ในยามวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากคุณครูจะต้องเตรียมปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนการสอน online ที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้ทันตามเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนของเรา เราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงโดยการขับเคลื่อนของนางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ร่วมกันประกอบอาหาร เพื่อมอบแด่ศูนย์บรรเทาผู้ประสบเหตุการณ์โควิด-19 ณ วัดนายโรง ท่านพระครูรัตนโสภณ​ เจ้าอาวาสเป็นประธานศูนย์ เพื่อมอบแก่ชาวบ้านชุมชนวัดนายโรง ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป

โรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง​ขอขอบคุณ​เพลงประกอบวีดีโอ​เพลง จะไม่ทิ้งกัน จากคุณบอย โกสิยพงษ์ 🙏 #สู้โควิด #เราจะผ่านไปด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *