นายโรงร่วมใจต้านภัยโควิด-19💪🏻

นางวันทนา​ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม​วัด​นายโรง​ นำคณะครูและบุคลากร​ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายแก่ครูและบุคลากร​เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด​ของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *