นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและนางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระภูมิเจ้าที่และท่านเจ้ากรับเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *