นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเพลงสากล รายการ Bridge Nine Singing Contest 2019

📣นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเพลงสากล รุ่นอายุระหว่าง15-18 ปี และได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ พร้อมด้วยเกียรติบัตรจากทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ Bridge Nine Singing Contest 2019 จากการคัดเลือกจากผู้สมัครมากกว่า 91 คน คัดจนเหลือผู้เข้ารอบทั้งหมด 31 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *