นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ชนะเลิศการแข่งขัน EP/MEP (Zone A) Competitions Singing Contest 2019 ได้อันดับที่ 1

🎊 Congratulations 🎊

👏นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชนะเลิศการแข่งขัน EP/MEP (Zone A) Competitions Singing Contest 2019 อันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *