นักเรียน เข้ารับรางวัลโล่และเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2566

นายภาสวิชญ์ กุณาศล และนายธีระพล ยันตะพันธ์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับรางวัลโล่และเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ♦️ด้านศิลปวัฒนธรรม♦️ จากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *