นักเรียนเข้าร่วมอบรมและส่งคลิปประกวดผลงานวีดิทัศน์สั้น “การสร้าง Soft Power โดยใช้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชน สู่ความเป็นตัวตนคนไทย” ตามโครงการ “ปลูกความเป็นไทย ในหัวใจเยาวชน” ได้รับรางวัลเหรียญทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายให้พานักเรียนเข้าร่วมอบรมและส่งคลิปประกวดผลงานวีดิทัศน์สั้น “การสร้าง Soft Power โดยใช้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชน สู่ความเป็นตัวตนคนไทย” ตามโครงการ “ปลูกความเป็นไทย ในหัวใจเยาวชน” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาได้ประกาศผลว่า ได้รับรางวัลเหรียญทอง

https://www.tiktok.com/@baml…/video/7355039588982787336…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *