นักเรียนคนใดที่ทดสอบ Pre Test “NR Open House 2023” เอาไว้สามารถตรวจสอบคะแนนที่นี่

📣นักเรียนคนใดที่ทดสอบ Pre Test “NR Open House 2023” เอาไว้สามารถตรวจสอบคะแนนที่นี่ bit.ly/nradmission โดย

1.กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

2. กด “ค้นหา” เพื่อดูคะแนนกันได้เลย

หมายเหตุ: ตรวจสอบคะแนน​ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *