ตัวแทนนักเรียน ชุมนุมนาฏยศิลป์ถิ่นนายโรง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2567

ตัวแทนนักเรียน ชุมนุมนาฏยศิลป์ถิ่นนายโรง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2567 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภท กลุ่ม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *