จิตอาสาช่วยแจกอาหาร

ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยแจกอาหารในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 คุลาคม2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *