งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมกับวัดนายโรง สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน กำหนดจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ วัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *