งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://photos.google.com/share/AF1QipMIiE5h7eucLETE6BGqnh-ELwYg3i-ZMaViOoQmXWLrRz401Z3iHeIsq39oVQD3qQ?key=dFhPRFpVWDNlNVhrUUVXY3VadEZHVXFnemJDWjV3 หรือ Facebook: Nairong ICT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *