งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *